Cửa hàng > Thông tin sản phẩm

Phốt thủy lực các loại

Phốt dùng thay thế cho các xilanh thủy lực bị rò rỉ dầu do sử dụng lâu ngày.

Mã sản phẩm: 019


Template by TAKINCAT©. All rights reserved.