Bảng tin > Tin tức

TIỆC TẤT NIÊN 2023 - TRI ÂN & GẮN KẾT

Tập thể napcotech cùng nhau tất niên năm 2023.

Một năm 2023 trọn vẹn!

Biết ơn năm qua dù có nhiều khó khăn, biến động.

Biết ơn tập thể Napcotech đã cống hiến hết mình.

Biết ơn các đối tác đồng hành và khách hàng thân thiết đã tin tưởng hợp tác cùng  Team Napcotech.

Xin tri ân và gắn kết. Mong rằng Chúng ta sẽ cùng duy trì và phát triển xa hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo .

Trân trọng🌼

Template by TAKINCAT©. All rights reserved.